معرفی کمپ بانوان خانه دوست یاران


کمپ ترک اعتیاد ویژه بانوان خانه دوست یاران فعالیت خود را از سال 1399 و با اخذ مجوز رسمی از سازمان بهزیستی در زمینه سم زدایی و ترک اعتیاد و خدمات درمانی به مصرف کنندگان مواد با مدیریت آقای علی حسین کایکانی آغاز نمود. این مرکز با استفاده از روش درمانی «پرهیزمدار ـ ایمان مدار» به درمان اعتیاد مصرف کنندگان مواد مخدر و محرک اقدام مینماید. این روش، یک برنامه مشارکتی بهبودی گروهی، از ناخوشی اعتیاد و عوارض روانی، معنوی، عاطفی و فکری آن، با استفاده از گروههای همتا، بهره گیری از مکانیسم گروه شبه خانواده و استفاده از فلسفه دوازده قدمی است که به بازسازی ساختار شخصیت کاذب فرد معتاد از طریق آموزش اصول و مهارتهای زندگی فردی و اجتماعی می پردازد. روش پرهیزمدار ـ ایمان مدار روش درمانی غیردارویی است كه به شكل پرهیز از مصرف هرگونه ماده مخدر و بازسازی اصول معنوی فرد صورت میگیرد. روش عملکرد کمپ ترک اعتیاد خانه دوست یاران بر مشارکت گروههای همتا و خودیار (افراد بهبود یافته) متمرکز است و خدمات آن توسط این افراد ارائه میشود. این مرکز با داشتن پزشک، روانشناس و مددیار اعتیاد و مددیار خانواده و ارائه خدمات تخصصی به بیماران، بصورت کاملا حرفه ای و با داشتن ساختار سازمان یافته، اقدام به درمان معتادان مصرف کننده مواد مینماید.

کمپ بانوان
کمپ بانوان

چرا کمپ بانوان خانه دوست یاران را انتخاب کنیم ؟


سال‌ها تجربه این موسسه در زمینه درمان اعتیاد باعث شده تا با گردآوری متخصصان روانشناس در حوزه اعتیاد و همینطور خدمات کادر مجرب و دلسوز، افراد بسیاری به آغوش خانواده و جامعه خود بازگردند. هدف کمپ ترک اعتیاد خانه دوست یاران فقط قطع مصرف فیزیکی نیست. ما در ادامه راه نیز با شما عزیزان خواهیم بود تا وسوسه مصرف مجدد برای همیشه از شما دور شود. از اصلی ترین ویژگی‌های بارز این کمپ ترک اعتیاد سم زدایی، پیگیری مراجعان بهبود یافته بعد از ترخیص و در کنار آنها بودن است.


همین حالا جهت مشاوره رایگان با کمپ بانوان خانه دوست یاران تماس بگیرید.
٠٩٣٥١٧٥٥٢٨٨ - ٦٦٧٨١٦٧٩

فعالیت های کمپ بانوان خانه دوست یاران


واقعیت این است که اعتیاد به مصرف مواد مخدر و محرک محدود نمی شود وعدم توانایی معتاد در کنترل و مصرف مواد، یکی از علائم بیماری اعتیاد است. اعتیاد یک بیماری چند بعدی است و فراتر از یک بیماری جسمی. بیماری اعتیاد یک بیماری جسمی، عاطفی، ذهنی، رفتاری و معنوی است.
واقعیت این است که اعتیاد به مصرف مواد مخدر و محرک محدود نمی شود وعدم توانایی معتاد در کنترل و مصرف مواد، یکی از علائم بیماری اعتیاد است. اعتیاد یک بیماری چند بعدی است و فراتر از یک بیماری جسمی. بیماری اعتیاد یک بیماری جسمی، عاطفی، ذهنی، رفتاری و معنوی است.
واقعیت این است که اعتیاد به مصرف مواد مخدر و محرک محدود نمی شود وعدم توانایی معتاد در کنترل و مصرف مواد، یکی از علائم بیماری اعتیاد است. اعتیاد یک بیماری چند بعدی است و فراتر از یک بیماری جسمی. بیماری اعتیاد یک بیماری جسمی، عاطفی، ذهنی، رفتاری و معنوی است.
واقعیت این است که اعتیاد به مصرف مواد مخدر و محرک محدود نمی شود وعدم توانایی معتاد در کنترل و مصرف مواد، یکی از علائم بیماری اعتیاد است. اعتیاد یک بیماری چند بعدی است و فراتر از یک بیماری جسمی. بیماری اعتیاد یک بیماری جسمی، عاطفی، ذهنی، رفتاری و معنوی است.
واقعیت این است که اعتیاد به مصرف مواد مخدر و محرک محدود نمی شود وعدم توانایی معتاد در کنترل و مصرف مواد، یکی از علائم بیماری اعتیاد است. اعتیاد یک بیماری چند بعدی است و فراتر از یک بیماری جسمی. بیماری اعتیاد یک بیماری جسمی، عاطفی، ذهنی، رفتاری و معنوی است.
واقعیت این است که اعتیاد به مصرف مواد مخدر و محرک محدود نمی شود وعدم توانایی معتاد در کنترل و مصرف مواد، یکی از علائم بیماری اعتیاد است. اعتیاد یک بیماری چند بعدی است و فراتر از یک بیماری جسمی. بیماری اعتیاد یک بیماری جسمی، عاطفی، ذهنی، رفتاری و معنوی است.
واقعیت این است که اعتیاد به مصرف مواد مخدر و محرک محدود نمی شود وعدم توانایی معتاد در کنترل و مصرف مواد، یکی از علائم بیماری اعتیاد است. اعتیاد یک بیماری چند بعدی است و فراتر از یک بیماری جسمی. بیماری اعتیاد یک بیماری جسمی، عاطفی، ذهنی، رفتاری و معنوی است.
واقعیت این است که اعتیاد به مصرف مواد مخدر و محرک محدود نمی شود وعدم توانایی معتاد در کنترل و مصرف مواد، یکی از علائم بیماری اعتیاد است. اعتیاد یک بیماری چند بعدی است و فراتر از یک بیماری جسمی. بیماری اعتیاد یک بیماری جسمی، عاطفی، ذهنی، رفتاری و معنوی است.
واقعیت این است که اعتیاد به مصرف مواد مخدر و محرک محدود نمی شود وعدم توانایی معتاد در کنترل و مصرف مواد، یکی از علائم بیماری اعتیاد است. اعتیاد یک بیماری چند بعدی است و فراتر از یک بیماری جسمی. بیماری اعتیاد یک بیماری جسمی، عاطفی، ذهنی، رفتاری و معنوی است.
واقعیت این است که اعتیاد به مصرف مواد مخدر و محرک محدود نمی شود وعدم توانایی معتاد در کنترل و مصرف مواد، یکی از علائم بیماری اعتیاد است. اعتیاد یک بیماری چند بعدی است و فراتر از یک بیماری جسمی. بیماری اعتیاد یک بیماری جسمی، عاطفی، ذهنی، رفتاری و معنوی است.
واقعیت این است که اعتیاد به مصرف مواد مخدر و محرک محدود نمی شود وعدم توانایی معتاد در کنترل و مصرف مواد، یکی از علائم بیماری اعتیاد است. اعتیاد یک بیماری چند بعدی است و فراتر از یک بیماری جسمی. بیماری اعتیاد یک بیماری جسمی، عاطفی، ذهنی، رفتاری و معنوی است.
واقعیت این است که اعتیاد به مصرف مواد مخدر و محرک محدود نمی شود وعدم توانایی معتاد در کنترل و مصرف مواد، یکی از علائم بیماری اعتیاد است. اعتیاد یک بیماری چند بعدی است و فراتر از یک بیماری جسمی. بیماری اعتیاد یک بیماری جسمی، عاطفی، ذهنی، رفتاری و معنوی است.
واقعیت این است که اعتیاد به مصرف مواد مخدر و محرک محدود نمی شود وعدم توانایی معتاد در کنترل و مصرف مواد، یکی از علائم بیماری اعتیاد است. اعتیاد یک بیماری چند بعدی است و فراتر از یک بیماری جسمی. بیماری اعتیاد یک بیماری جسمی، عاطفی، ذهنی، رفتاری و معنوی است.
واقعیت این است که اعتیاد به مصرف مواد مخدر و محرک محدود نمی شود وعدم توانایی معتاد در کنترل و مصرف مواد، یکی از علائم بیماری اعتیاد است. اعتیاد یک بیماری چند بعدی است و فراتر از یک بیماری جسمی. بیماری اعتیاد یک بیماری جسمی، عاطفی، ذهنی، رفتاری و معنوی است.
واقعیت این است که اعتیاد به مصرف مواد مخدر و محرک محدود نمی شود وعدم توانایی معتاد در کنترل و مصرف مواد، یکی از علائم بیماری اعتیاد است. اعتیاد یک بیماری چند بعدی است و فراتر از یک بیماری جسمی. بیماری اعتیاد یک بیماری جسمی، عاطفی، ذهنی، رفتاری و معنوی است.

خدمات کمپ بانوان:


 • سم‌زدایی بدون دارو و تحت نظارت پزشک و روانشناس
 • درمان بیماری اعتیاد و رهایی از مواد مخدر
 • درمان اثربخش با طرح اقامت رهجو در محیطی آرام و مفرح
 • اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی فردی و گروهی به بیمار و خانواده
 • رسیدگی به وضعیت عمومی بیمار توسط مددیار اعتیاد در طول دوره درمان
 • ارائه خدمات رایگان مددیاری به افراد خانواده بیمار در طول دوران بستری
 • تماس دائم مددیار اعتیاد پس از ترخیص بیمار از مرکز به صورت تلفنی
 • تماس دائم مددیار خانواده با افراد خانواده بیمار پس از ترخیص، به صورت تلفنی
 • آموزش برای ایجاد الگـوی مناسب (ایجـاد و تغییر دیدگاه ،عوض کردن الگوها و باورهای غلط)
 • آموزش در زمینه مهارت‌های لازم برای عدم استفاده از مواد مخدر و پیشگیری از لغزش
 • آموزش در زمینه مهارت‌های لازم برای زندگی عـاری از مواد و کنترل استرس
همین حالا جهت مشاوره رایگان با کمپ بانوان خانه دوست یاران تماس بگیرید.
٠٩٣٥١٧٥٥٢٨٨ - ٦٦٧٨١٦٧٩

آخرین تلاش شما برای ترک اعتیاد

٠٩٣٥١٧٥٥٢٨٨ - ٦٦٧٨١٦٧٩

برنامه های درمانی کمپ بانوان خانه دوست یاران:


 • برگزاری جلسات توجیهی خانواده
 • شـرکت در جلسات مشارکت و کتـابخوانی و تشویق بیمار برای بیان احساسات درونی خود
 • بوجود آوردن احساس مسئولیت و افزایش اعتماد به نفس با مشارکت بیمار در فعالیتهای روزمره مرکز
 • پیشنهاد برای استفاده از خدمت به عنوان ابزار درمان (گردانندگی جلسات, مشارکت, کار گروهی و...)
 • جلسات کارکرد قدمهای 12 گانه
 • استفاده از موسیقی، ورزش و نرمش سبک برای درمان
 • جلسات شکرگزاری
 • حضور افراد بهبود یافته و مشارکت آنها در درمان برای انتقال تجربیات بهبودی خود به فرد بیمار
ادامه مطلب
کمپ بانوان

مقالات


اعتیاد

اعتیاد

واقعیت این است که اعتیاد به مصرف مواد مخدر و محرک محدود نمی شود وعدم توانایی معتاد در کنترل و مصرف مواد، یکی از علائم بیماری اعتیاد است. اعتیاد یک بیماری چند بعدی است و فراتر از یک بیماری جسمی. بیماری ...،

ادامه مطلب
درمان

درمان

اعتیاد یک بیماری خانوادگی است، بهبودی هم می بایستی که خانوادگی باشد. امروزه نقش خانواده در کمک به درمان بیماریهای مختلف بسیار حائز اهمیت شناخته شده که در این میان، بیماری اعتیاد هم از این قاعده مستثنی نیست.

ادامه مطلب
خانواده

خانواده

روش درمانی مرکز «یک برنامه مشارکتی بهبودی گروهی، از ناخوشی اعتیاد و عوارض روانی، معنوی، عاطفی و فکری آن، با استفاده از گروههای همتا، به کار گیری فلسفه 12 قدمی و بهره گیری از مکانیزم گروه شبه خانواده است که به ...

ادامه مطلب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.